Powrót do Księgozbioru

 

UNIWERSALNA KLASYFIKACJA DZIESIĘTNA

- wersja skrócona.

 

Prezentuje tutaj działy pierwszego i drugiego stopnia tablic głównych (w niektórych przypadkach również symbole trzeciego i czwartego stopnia) UKD według nomenklatury z 1985r.
UKD to system liczbowego kodowania tematyki książek, by móc je jednoznacznie skatalogować i zakwalifikować do odpowiedniego działu tematycznego. System ten jest międzynarodowy i powszechnie używany we wszystkich bibliotekach.0 - DZIAŁ OGÓLNY

1 - FILOZOFIA


2 - RELIGIA. TEOLOGIA. RELIGIOZNASTWO


3 - NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINNISTRACJA


4 - DZIAŁU 4 NIE MA (od 1964), ZOSTAŁ PRZEJŚCIOWO SKASOWANY

5 - MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE


6 - NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO


7 - SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT


8 - JĘZYKOZNASTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA


9 - ARCHEOLOGIA. PREHISTORIA. GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA

Do góry